goldatti.hu (GOLDATTI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A goldatti.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés iktatásáról, szavatosságról, jótállásról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltteő testületről, az online vitarendezési fórumról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogra vonatkozóan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: goldatti.hu (GOLDATTI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7200 Dombóvár, Petőfi Sándor utca 29.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-005083
Adószám: 13311018-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.goldatti.hu
Vállalkozás közismert neve:
goldatti.hu (GOLDATTI Kft.)
Ügy tárgya:
A goldatti.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés iktatásáról, szavatosságról, jótállásról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltteő testületről, az online vitarendezési fórumról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogra vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.06. - 2022.07.06.
Határozat száma:
TO-04/SZFOGY/00623-7/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Ektv. törvény 4.§ h, pontját, 5.§ (2) b, pontját - a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i, h), k, m, v, w, pontjait, 11.§ (5) bekezdését, 12.§ (2) bekezdését , 15.§ (2) bekezdését, , 23. §(1) bekezdését, 24.§ (2) bekezdését - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését - a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdését - az Fttv.3. § (1) bekezdését, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont