zsombikucko.hu (Star Toys Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasság): A zsombikucko.hu webáruház nem tájékoztatta előzetes a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az elállási nyilatkozatmintáról, illetve megtévesztően tájékoztatott a szerződéskötés feltételeire és a szerződés alakiságára vonatkozóan.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: zsombikucko.hu (Star Toys Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasság)
Székhely: 7134 Gerjen, Alkotmány utca 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-010796
Adószám: 25038851-1-17
Honlapjának elérhetősége: www.zsombikucko.hu
Vállalkozás közismert neve:
zsombikucko.hu (Star Toys Kft)
Ügy tárgya:
A zsombikucko.hu webáruház nem tájékoztatta előzetes a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az elállási nyilatkozatmintáról, illetve megtévesztően tájékoztatott a szerződéskötés feltételeire és a szerződés alakiságára vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.07. - 2022.07.01.
Határozat száma:
TO-04/SZFOGY/00605-3/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Ektv. törvény 4.§ d, h, pontját, 5.§ (2) b, pontját - a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i, m, v, w, pontjait, 15.§ (2) bekezdését, - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését - - az Fttv.3. § (1) bekezdését, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjaira
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont