jatek.babyplaza.hu (KER-PLAN Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság): A jatek.babyplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, iktatásáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: jatek.babyplaza.hu (KER-PLAN Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Palánki út 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-002191
Adószám: 11286525-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.jatek.babyplaza.hu
Vállalkozás közismert neve:
jatek.babyplaza.hu (KER-PLAN Kft.)
Ügy tárgya:
A jatek.babyplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, iktatásáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.07. - 2022.07.07.
Határozat száma:
TO-04/SZFOGY/00603-6/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Ektv. törvény 4.§ d, h, pontját, 5.§ (2) b, d pontját - a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i, h), k, m, v, w, pontjait, 11.§ (5) bekezdését, - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését - - az Fttv.3. § (1) bekezdését, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont