poligon-it.hu (Kasó Tibor egyéni vállalkozó): A poligon-it.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról és az elállási nyilatkozatmintáról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: poligon-it.hu (Kasó Tibor egyéni vállalkozó)
Székhely: 7030 Paks Kinizsi u. 29.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51350303
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68173759-2-37
Honlapjának elérhetősége: www.poligon-it.hu
Vállalkozás közismert neve:
poligon-it.hu (Kasó Tibor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A poligon-it.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról és az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.07. - 2022.07.07.
Határozat száma:
TO-04/SZFOGY/00601-3/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Ektv. törvény 4.§ d) h) pontját - a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i, h, , m, v, w, pontjait, 11.§ (5) bekezdését - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont