at-info.hu (AT-Info Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az at-info.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés iktatásáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: at-info.hu (AT-Info Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-008324
Adószám: 23055544-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.at-info.hu
Vállalkozás közismert neve:
at-info.hu (AT-Info Kft.)
Ügy tárgya:
Az at-info.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés iktatásáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, jótállásról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.07. - 2022.07.07.
Határozat száma:
TO-04/SZFOGY/00594-3/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Fgytv. 14. § (5) bekezdését - az Ektv. törvény 4.§ c, d, f, h, pontját, 5.§ (2) b, d pontját - a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i, h), k, m, v, w, pontjait, 11.§ (5) bekezdését, 15.§ (2) bekezdését, - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését - - az Fttv.3. § (1) bekezdését, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés c), i, pontjaira
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont