ormosszen.hu (ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság): Az ormosszen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ormosszen.hu (ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság)
Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-10-000509
Adószám: 24700065-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.ormosszen.hu
Vállalkozás közismert neve:
ormosszen.hu (ORMOSSZÉN Zrt.)
Ügy tárgya:
Az ormosszen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.08. - 2022.07.08.
Határozat száma:
BO-08/FV/00750-7/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h) és 5. § (2) a)-d) pontjai; szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), v), w) pontjai; 2008. évi XLVII. törvény 7. § (1) bekezdés; az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont