szallas.hu (Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A szallas.hu weboldalon nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről és az online vitarendezésről,

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szallas.hu (Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-10-000622
Adószám: 26721761-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.szallas.hu
Vállalkozás közismert neve:
szallas.hu (Szallas.hu Zrt.)
Ügy tárgya:
A szallas.hu weboldalon nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről és az online vitarendezésről,
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.08. - 2022.07.08.
Határozat száma:
BO-08/FV/00807-5/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei-Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), v), w) pontjai, 15. § (1)-(2) bekezdése; Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont