kremvarazs.hu ("MIDEA Kereskedőház" Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A kremvarazs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelés módjáról, a békéltetőtestületről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kremvarazs.hu ("MIDEA Kereskedőház" Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3529 Miskolc, Dessewffy utca 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-10-000238
Adószám: 11445481-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.kremvarazs.hu
Vállalkozás közismert neve:
kremvarazs.hu ("MIDEA Kereskedőház" Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Ügy tárgya:
A kremvarazs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelés módjáról, a békéltetőtestületről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.08. - 2022.07.08.
Határozat száma:
BO-08/FV/00200-3/2020. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d) és 5. § (1) bekezdése; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai; 2008. évi XLVII. törvény 3. § (5) bekezdésében, 6. § (1) i) pontjában és 7. § (1) bekezdése; az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont