gyorgykft.hu (GYÖRGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A gyorgykft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozóan, a szerződéskötés feltételeire, panaszkezelési módjára, elállási jogra vonatkozóan.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gyorgykft.hu (GYÖRGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-002120
Adószám: 11285926-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.gyorgykft.hu
Vállalkozás közismert neve:
gyorgykft.hu (GYÖRGY Kft.)
Ügy tárgya:
A gyorgykft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozóan, a szerződéskötés feltételeire, panaszkezelési módjára, elállási jogra vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.16. - 2022.07.16.
Határozat száma:
TO-04/FO/00226-6/2019 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- az Ektv. 4.§ b, d, h, pontjában, továbbá az 5.§ (1)(2) bekezdés a, b, d, pontjában, - Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), v), w), m), n), i) pontjaiban, 11.§ (5) bekezdésben, 12. § (2) bekezdésében, 15.§ (2) bekezdésben,23. § (3) bekezdésében, 24.§ (1)-(2) bekezdésében - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdésében, - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény az 3.§ (1), (3) és (5) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés i) pontjában és a 7.§ (1) bekezdésében foglaltakat.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont