koktelruhaoutlet.hu (Jeelham Korlátolt Felelősségű Társaság): A koktelruhaoutlet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a 48 órán belüli automatikus visszaigazolásról és elmaradásának következményeiről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a szavatosságról, a jótállásról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: koktelruhaoutlet.hu (Jeelham Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-355078
Adószám: 14828218-1-41
Honlapjának elérhetősége: www.koktelruhaoutlet.hu
Vállalkozás közismert neve:
koktelruhaoutlet.hu (Jeelham Kft.)
Ügy tárgya:
A koktelruhaoutlet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a 48 órán belüli automatikus visszaigazolásról és elmaradásának következményeiről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a szavatosságról, a jótállásról, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.16. - 2022.07.16.
Határozat száma:
PE-06/01/00904-3/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bek. a), és d); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n) és v) pontok.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont