covid.hu (Santé Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság): A covid.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,az iktatásról,a szerződéskötés lehetséges nyelveiről,technikai feltételeiről,panaszkezelési módról,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról,a szavatosságról,a jótállásról,az elállási jogról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az egységárra és a kiszállítási határidőre vonatkozóan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: covid.hu (Santé Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2111 Szada, Ipari park út 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-098801
Adószám: 13266499-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.covid.hu
Vállalkozás közismert neve:
covid.hu (Santé Magyarország Kft.)
Ügy tárgya:
A covid.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,az iktatásról,a szerződéskötés lehetséges nyelveiről,technikai feltételeiről,panaszkezelési módról,a békéltető testületről,az online vitarendezési fórumról,a szavatosságról,a jótállásról,az elállási jogról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az egységárra és a kiszállítási határidőre vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.16. - 2022.07.16.
Határozat száma:
PE/002/828-4/2020.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 Az Ektv. 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés a) b) c) d) pontja  A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai  Az Fgytv. 14. § (1) és (3) bekezdése, 18. § (5) bekezdése  Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése  Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése  ITM rendelet 14. §-a
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont