euronorm.hu (EURONORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az euronorm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szerződés iktatásáról és utólagos hozzáférhetőségéről, a kiszállítási határidőről, illetve nem megfelelően tájékoztatott az áru ellenértékéről, a szavatosságról és jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: euronorm.hu (EURONORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-007318
Adószám: 12492558-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.euronorm.hu
Vállalkozás közismert neve:
euronorm.hu (EURONORM 2000 Kft.)
Ügy tárgya:
Az euronorm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szerződés iktatásáról és utólagos hozzáférhetőségéről, a kiszállítási határidőről, illetve nem megfelelően tájékoztatott az áru ellenértékéről, a szavatosságról és jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.16. - 2022.07.16.
Határozat száma:
FE-08/FO/00663-7/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bek. b), c) pontjai, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (4) bek., 11. § (1) bek. h), m), n), o) pontjai, Fgytv. 14. § (1), (3), (7), Fttv. 3. § (1), (3), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont