ibo-szivattyu.hu (IBO SZIVATTYÚ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ibo-szivattyu.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat a szállítás feltételeiről és költségéről, a szavatosságról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ibo-szivattyu.hu (IBO SZIVATTYÚ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2457 Adony, Dózsa György út 5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-020428
Adószám: 23353093-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.ibo-szivattyu.hu
Vállalkozás közismert neve:
ibo-szivattyu.hu (IBO SZIVATTYÚ Kft.)
Ügy tárgya:
Az ibo-szivattyu.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat a szállítás feltételeiről és költségéről, a szavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.16. - 2022.07.16.
Határozat száma:
FE-08/FO/00836-7/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 7.§ (1) bek. , 11. § (1) bek. e), n) pontjai, Fttv. 3.§ (1) bek., 6. § (1) bek. i) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont