magicparfum.hu (Magic Parfum Kereskedelmi és Szoláltató Betéti Társaság): A magicparfum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kiszállítási határidőről, egyes termékeknél az egységárról, illetve hiányosan az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: magicparfum.hu (Magic Parfum Kereskedelmi és Szoláltató Betéti Társaság)
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Sugár utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 20-06-036449
Adószám: 20894436-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.magicparfum.hu
Vállalkozás közismert neve:
magicparfum.hu (Magic Parfum Bt.)
Ügy tárgya:
A magicparfum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kiszállítási határidőről, egyes termékeknél az egységárról, illetve hiányosan az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.21. - 2022.07.21.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/0043-5/2020, Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. CVIII. 4§, 5§(2), 52/2013/EU 14 cikk (2), 45/2014. (II. 25.) 11 § (1), 15§(2), 20§(1-3), 22§(1), 23 § (1-3), 24§(1), 25§(1), 29§(1) 2008. XLVII tv. 6§(1-c, i) 1997 CLV 14§(1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont