nekapdel.hu (Green Rolling Korlátolt Felelősségű Társaság): A nekapdel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a kiszállítási határidőről,hiányosan a szállítási díjról, hiányosan illetve megtévesztően az akciós árról, egységárról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartást folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nekapdel.hu (Green Rolling Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-193508
Adószám: 26337256-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.nekapdel.hu
Vállalkozás közismert neve:
nekapdel.hu (Green Rolling Kft.)
Ügy tárgya:
A nekapdel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a kiszállítási határidőről,hiányosan a szállítási díjról, hiányosan illetve megtévesztően az akciós árról, egységárról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra utaló magatartást folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.07.21. - 2022.07.21.
Határozat száma:
PE/002/1082-5/2020.( Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 Az Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 6. § (2) bekezdése  A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai  Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése  Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés be), c) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése  Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése  453/2016 Kr. 1. § a) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont