amaszkos.hu (FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság): Az amaszkos.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégnévről, a székhelyről, a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés irásbeliségéről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási időről, a fizetés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: amaszkos.hu (FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6500 Baja, Molnár utca 18.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-131589
Adószám: 26302034-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.amaszkos.hu
Vállalkozás közismert neve:
amaszkos.hu (FOTO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.)
Ügy tárgya:
Az amaszkos.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégnévről, a székhelyről, a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés irásbeliségéről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási időről, a fizetés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
BK/FGYV/00122-11/2020. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a), b), d), f) és h) pontja, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 45/2014- (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (6) bekezdés; 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont