onlinehaztartas.hu (Onlineháztartás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az onlinehaztartas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: onlinehaztartas.hu (Onlineháztartás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7625 Pécs, Juhász Gyula utca 2/2. B. ép. 1. em. 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-084408
Adószám: 26741752-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.onlinehaztartas.hu
Vállalkozás közismert neve:
onlinehaztartas.hu (Onlineháztartás Kft.)
Ügy tárgya:
Az onlinehaztartas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
BA/62/00152-5/2020. (Baranya Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(29 bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), l), w) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont