momentomilano.hu (WHELAN Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A momentomilano.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a teljesítés feltételeiről, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: momentomilano.hu (WHELAN Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Irányi D. utca 19. II. em. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-306726
Adószám: 13659659-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.momentomilano.hu
Vállalkozás közismert neve:
momentomilano.hu (WHELAN Kft.)
Ügy tárgya:
A momentomilano.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a teljesítés feltételeiről, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
SO-04O/FOGY/00315-4/2019. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§. a), b), c), d), h) pontja, 5.§ (1), (2) bekezdés a), b), d) pontja, 6.§ (2) bekezdése; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6.§ (1) i) pontja, 7.§ (1); 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés b). c), h), i), j), k), l), m), v), w) pontjai, 18. § (a) pontja, 20.§ (1)-(3) bekezdése, 22. § (1), (3) bekezdése, 23.§ (1)-(3) bekezdése, 24.§ (1), (2) bekezdése, 25.§, 29.§ (1) e) pontja; Fgytv. 14.§ 17/A (1) c), d) pontja, (1a), (3) (6) (8), 29.§. (11) bekezdés, 524/2013/EU 14.cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont