fitbuilder.hu (Sport Nutrition Korlátolt Felelősségű Társaság): A fitbuilder.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzéférhetőségéről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fitbuilder.hu (Sport Nutrition Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2120 Dunakeszi, Csiga köz 2. A. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-167821
Adószám: 23289697-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.fitbuilder.hu
Vállalkozás közismert neve:
fitbuilder.hu (Sport Nutrition Kft.)
Ügy tárgya:
A fitbuilder.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzéférhetőségéről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
PE-06/01/00377-7/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a)-c) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), n), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdése, 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4. §, Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont