militaryplaza.hu (REBEL 'S Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság): A militaryplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a szavatossági és elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: militaryplaza.hu (REBEL 'S Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság)
Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt 29/A
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-084548
Adószám: 12088021-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.militaryplaza.hu
Vállalkozás közismert neve:
militaryplaza.hu (REBEL'S Kft.)
Ügy tárgya:
A militaryplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a szavatossági és elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
PE-06/01/00875-4/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b), c) pontja, 6. § (2) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), n), w) és w) pontjai; Fttv. 7. § (3) bekezdés b) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont