kertibutordiszkont.hu (PARTY MÖBEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A kertibutordiszkont.hu webárház nem tájékozatta előzetesen a vásárláókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteleli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendeztésről, a békéltető testületről, a szavatossági jogokról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kertibutordiszkont.hu (PARTY MÖBEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 128.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-168983
Adószám: 24867867-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.kertibutordiszkont.hu
Vállalkozás közismert neve:
kertibutordiszkont.hu (PARTY MÖBEL Kft.)
Ügy tárgya:
A kertibutordiszkont.hu webárház nem tájékozatta előzetesen a vásárláókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteleli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendeztésről, a békéltető testületről, a szavatossági jogokról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
PE-06/01/00940-5/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 6. § (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai; Fttv 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont