profigrill.hu (ZOFIELD Gépi Berendezés Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A profigrill.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzéférhetőségéről, a szerződéskötés lehetéges nyelvéről, az utánvét költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről; hiányos tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: profigrill.hu (ZOFIELD Gépi Berendezés Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2040 Budaörs, Bimbó utca 21.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-112117
Adószám: 13913830-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.profigrill.hu
Vállalkozás közismert neve:
profigrill.hu (ZOFIELD Kft.)
Ügy tárgya:
A profigrill.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzéférhetőségéről, a szerződéskötés lehetéges nyelvéről, az utánvét költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről; hiányos tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.04. - 2022.08.04.
Határozat száma:
PE-06/01/01391-4/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés a)-d) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v) és w) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont