allatiparadicsom.hu (NLN Animal Food Értékesítő és Szolgáltató Kft.): Az allatiparadicsom.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: allatiparadicsom.hu (NLN Animal Food Értékesítő és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 42.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-023749
Adószám: 26097998-1-06
Honlapjának elérhetősége: www.allatiparadicsom.hu
Vállalkozás közismert neve:
allatiparadicsom.hu (NLN Animal Food Kft.)
Ügy tárgya:
Az allatiparadicsom.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.05. - 2022.08.05.
Határozat száma:
CS-06/O01/00266-5/2020. (Csongrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), l), m), n), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bb), c), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont