szin.org (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelelősségű Társaság): A szin.org webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; valamint a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szin.org (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelelősségű Társaság)
Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-011601
Adószám: 18457627-2-06
Honlapjának elérhetősége: https://szin.org
Vállalkozás közismert neve:
szin.org (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.)
Ügy tárgya:
A szin.org webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; valamint a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.05. - 2022.08.05.
Határozat száma:
CS-06/O01/00415-6/2020. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), m), v), w) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés c) pont; Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdés; Árrendelet 6. § (1), (2) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont