csermak.hu (Csermák István Károly egyéni vállalkozó): A csermak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés hozzáférhetőségéről, a termékek lényeges jellemzőiről, egységáráról és a szállítási költségekről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csermak.hu (Csermák István Károly egyéni vállalkozó)
Székhely: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 2154911
Cégjegyzékszám:
Adószám: 45506574-2-26
Honlapjának elérhetősége: www.csermak.hu
Vállalkozás közismert neve:
csermak.hu (Csermák István Károly egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A csermak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés hozzáférhetőségéről, a termékek lényeges jellemzőiről, egységáráról és a szállítási költségekről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.05. - 2022.08.05.
Határozat száma:
CS-06/O01/00374-6/2020. (Csongrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h) pont; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés c), i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont