pharmekal.hu (WELL-FORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A pharmekal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a fogyasztót megillető elállási és szavatossági jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pharmekal.hu (WELL-FORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2464 Gyúró, Szeder u. 22.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-013609
Adószám: 14082409-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.pharmekal.hu
Vállalkozás közismert neve:
pharmekal.hu (WELL-FORM Kft.)
Ügy tárgya:
A pharmekal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a fogyasztót megillető elállási és szavatossági jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.01.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00118-2/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), o), w), pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (3), (5), 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont