nimbusz-ang.hu (NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A nimbusz-ang.hu webáruház nem tájkoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról. Hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nimbusz-ang.hu (NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 55. fszt. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-022427
Adószám: 23942435-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.nimbusz-ang.hu
Vállalkozás közismert neve:
nimbusz-ang.hu (NIMBUSZ-ANG Kft.)
Ügy tárgya:
A nimbusz-ang.hu webáruház nem tájkoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról. Hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00080-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivaral Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés, b) pontja; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés. e), h), i), m), n), o), w) pontjai, 18. § a) pont, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3), (4) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (3), (4) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont