fabarkacs.hu (Golenyák János egyéni vállalkozó): A fabarkacs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a termékek egységáráról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól. Hiányos tájékoztatást adott a szavatossági és elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fabarkacs.hu (Golenyák János egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 70/a.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 3629783
Cégjegyzékszám:
Adószám: 46460293227
Honlapjának elérhetősége: www.fabarkacs.hu
Vállalkozás közismert neve:
fabarkacs.hu (Golenyák János egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A fabarkacs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a termékek egységáráról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól. Hiányos tájékoztatást adott a szavatossági és elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00112-5/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés, a), b), d) pontjai; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), m), o), w) pontjai, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont