arzenal.hu (ARZENÁL'90 Műszaki, Kereskedelmi Kft.): Az arzenal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: arzenal.hu (ARZENÁL'90 Műszaki, Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 144.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-004941
Adószám: 11455143-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.arzenal.hu
Vállalkozás közismert neve:
arzenal.hu (ARZENÁL '90 Kft.)
Ügy tárgya:
Az arzenal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00147-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a) pontja; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i) , m), o), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 25. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, Fgytv. 14. § (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont