kataska.hu (dr. Turiné Laszik Katalin egyéni vállalkozó): A kataska.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kataska.hu (dr. Turiné Laszik Katalin egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sajó utca 135.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 52269967
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68799944127
Honlapjának elérhetősége: www.kataska.hu
Vállalkozás közismert neve:
kataska.hu (dr. Turiné Laszik Katalin egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kataska.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00189-5/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), o), w) pontjai, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (2), (3), (4) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont