esegway.hu (Esegway World Korlátolt Felelősségű Társaság): Az esegway.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: esegway.hu (Esegway World Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő utca 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-024192
Adószám: 24705747-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.esegway.hu
Vállalkozás közismert neve:
esegway.hu (Esegway World Kft.)
Ügy tárgya:
Az esegway.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.10. - 2022.08.10.
Határozat száma:
FE-08/FO/00232-4/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), o), w) pontjai, 18. § a) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont