medszerviz.hu (Sántha József Endre egyéni vállalkozó): A medszerviz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: medszerviz.hu (Sántha József Endre egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 165.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 6284079
Cégjegyzékszám:
Adószám: 46431761227
Honlapjának elérhetősége: www.medszerviz.hu
Vállalkozás közismert neve:
medszerviz.hu (Sántha József Endre egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A medszerviz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.11. - 2022.08.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00234-5/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehárvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) pont, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), o) pontjai, 23. § (1), (3) bekezdés, 25. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, Fgtyv. 14. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont