kavekapszulashop.hu (Helmajer Zsolt egyéni vállalkozó): A kavekapszulashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kavekapszulashop.hu (Helmajer Zsolt egyéni vállalkozó)
Székhely: 2060 Bicske, Bethlen Gábor utca 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 37824495
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66699147227
Honlapjának elérhetősége: www.kavekapszulashop.hu
Vállalkozás közismert neve:
kavekapszulashop.hu (Helmajer Zsolt egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kavekapszulashop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.11. - 2022.08.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00275-6/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés a), b) pontjai, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), o), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1),(2), (3), (4) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. § , Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, Fgytv. 14. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont