cukidiszkont.hu (DISZKONT Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A cukidiszkont.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cukidiszkont.hu (DISZKONT Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-001857
Adószám: 10655553-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.cukidiszkont.hu
Vállalkozás közismert neve:
cukidiszkont.hu (DISZKONT Kft.)
Ügy tárgya:
A cukidiszkont.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.11. - 2022.08.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00445-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pontja, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), o), w) pontjai, a 20. § (2), (3) bekezdései, a 22. § (1), (3) bekezdései, a 23. § (1), (3) bekezdései, a 24. § (1) bekezdése, a 25. §, 524/2013/EU rendelete 14. cikk (1), (2) bekezdései, az Fttv. 3. § (1), (5) bekezdései, 6. § (1) bekezdés i) pontja, és a 7. § (1) bekezdése, az Fgytv. 14. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont