berenyishop.com (Berényiné Lánczos Dóra egyéni vállalkozó): A berenyishop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, nem megfelelő tájékoztatást adott a teljesítés feltételeiről, a szállítási költségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: berenyishop.com (Berényiné Lánczos Dóra egyéni vállalkozó)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54329050
Cégjegyzékszám:
Adószám: 55620653227
Honlapjának elérhetősége: www.berenyishop.com
Vállalkozás közismert neve:
berenyishop.com (Berényiné Lánczos Dóra egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A berenyishop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, nem megfelelő tájékoztatást adott a teljesítés feltételeiről, a szállítási költségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.11. - 2022.08.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00556-8/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az Ektv. 4. § d) pontja, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) és e) pontjai, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdései, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont