turania.hu (SABIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A turania.hu webáruház nem megfelelő tájékoztatást adott előzetesen a vásárkóknak a cégjegyzékszámról, a cégbíróságról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról. Nem adott tájékoztatást a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási díjról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: turania.hu (SABIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2471 Baracska, Petőfi utca 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-06-016380
Adószám: 22543930-1-43
Honlapjának elérhetősége: www.turania.hu
Vállalkozás közismert neve:
turania.hu (SABIR BT.)
Ügy tárgya:
A turania.hu webáruház nem megfelelő tájékoztatást adott előzetesen a vásárkóknak a cégjegyzékszámról, a cégbíróságról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról. Nem adott tájékoztatást a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a szállítási díjról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.11. - 2022.08.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00592-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h), az 5.§ (2) bekezdés a) és b) pontja és a 6.§ (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés e), h), i), j), m), o), w) pontjai és 20.§ (3) bekezdése; Fgytv. 14.§ (1) bekezdése; 524/2013/EU Rend. 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 3.§ (1) és (5), 6.§ (1) bekezdés c) és i), valamint a 7.§ (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont