hondata.hu (HONDATA Korlátolt Felelősségű Társaság): A hondata.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hondata.hu (HONDATA Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8083 Csákvár, Hunyadi utca 19.
Telefonszám: 06-20-595-5657
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-024787
Adószám: 24854762-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.hondata.hu
Vállalkozás közismert neve:
hondata.hu (HONDATA Kft.)
Ügy tárgya:
A hondata.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.24. - 2022.08.24.
Határozat száma:
FE/FOGY/00145-1/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h) pontjai, 5. § (2) bek. a), b), c), d) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. a), e), h), i), k), m), n), o), w), pontjai, 15. § (2) bek., 18. § a) pont, 20. § (1)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek., 25. §-ában, Fgytv. 14. § (1) , (5) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek., 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont