szerelvenycenter.hu (P&S Pipes Korlátolt Felelősségű Társaság): A szerelvenycenter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a vállalkozás adószámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, jótállásról,illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatosan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szerelvenycenter.hu (P&S Pipes Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 84.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 20-09-073646
Adószám: 24390192-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.szerelvenycenter.hu
Vállalkozás közismert neve:
szerelvenycenter.hu (P&S Pipes Kft.)
Ügy tárgya:
A szerelvenycenter.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a vállalkozás adószámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, jótállásról,illetve hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatosan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.01.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.24. - 2022.08.24.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/558-6/2019 (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
52/2013/EU 14 cikk (2) , 45/2014. (II. 25.) 23 § (1,3)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont