kolyokdzsungel.hu (Kulcsár Ákos egyéni vállalkozó): A kolyokdzsungel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a megrendeléssel járó fozetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kolyokdzsungel.hu (Kulcsár Ákos egyéni vállalkozó)
Székhely: 4030 Debrecen, Rigó u. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 38422694
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66742142129
Honlapjának elérhetősége: www.kolyokdzsungel.hu
Vállalkozás közismert neve:
kolyokdzsungel.hu (Kulcsár Ákos egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kolyokdzsungel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a megrendeléssel járó fozetési kötelezettségről, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.25. - 2022.08.25.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00129-3/2020. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a)-e) pontjai, 6. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés h), w), v) pontia; 524/2013/EU rendelet 14. cikk; Fttv. 3. (2), (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont