ecowear.hu (WELLKULTUR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ecowear.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, nem megfelelő tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ecowear.hu (WELLKULTUR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 5. A. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-017926
Adószám: 14977831-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.ecowear.hu
Vállalkozás közismert neve:
ecowear.hu (WELLKULTUR Kft.)
Ügy tárgya:
Az ecowear.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, nem megfelelő tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.25. - 2022.08.25.
Határozat száma:
HB/18-FVO/00231-2/2020. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont