gasztro-webshop.hu, homergasztro.hu (HOMÉR Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.gasztro-webshop.hu és a www.homergasztro.hu webáruházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltatóról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a szerződés alakiságáról,iktatásáról,a lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a kiszállítási határidőről,a panaszkezelésről,az online vitarendezési fórumról,békéltető testületről,a szavatosságról,jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gasztro-webshop.hu, homergasztro.hu (HOMÉR Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8360 Keszthely, Külső Zsidi út 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 20-09-074281
Adószám: 24968803-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.gasztro-webshop.hu, www.homergasztro.hu
Vállalkozás közismert neve:
gasztro-webshop.hu, homergasztro.hu (HOMÉR Gasztro Kft.)
Ügy tárgya:
A www.gasztro-webshop.hu és a www.homergasztro.hu webáruházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltatóról,az elektronikus szerződéskötés lépéseiről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a szerződés alakiságáról,iktatásáról,a lehetséges nyelveiről,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a kiszállítási határidőről,a panaszkezelésről,az online vitarendezési fórumról,békéltető testületről,a szavatosságról,jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.26. - 2022.08.26.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/239-5/2020 (Zala Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. Törvény 5. § (2), 4. §, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2),45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1),524/2013/EU rendelet 14. cikk (2),Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bek., Korm. rendelet 22. § (1), Korm. rendelet 23. § (1)-(3),Korm. rendelet 24. § (1)-(2), Korm. rendelet 25. §,Korm. rendelet 26. §, 2008. évi XLVII. tv. (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1), Fttv. 6. § (1)1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) ,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont