gocsejwebaruhaz.hu (Berke Györgyné egyéni vállalkozó): A gocsejwebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és az azzal való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról és egyes termékek egységáráról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gocsejwebaruhaz.hu (Berke Györgyné egyéni vállalkozó)
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Tompa u. 1-3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 40334285
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66884972140
Honlapjának elérhetősége: www.gocsejwebaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
gocsejwebaruhaz.hu (Berke Györgyné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A gocsejwebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és az azzal való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési fórumról és egyes termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.01.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.26. - 2022.08.26.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/0015-2/2020 (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
EKV Törvény 4/A, 45/2014 11§ (1) 524/2013/EU, 1997 évi CLV. Törvény 14§(1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont