balend.hu (Balogh Endre Zsolt egyéni vállalkozó): A balend.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat székhelyének postai címéről, nyilvántartásba vevő szervről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, termékek egységáráról, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről,illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: balend.hu (Balogh Endre Zsolt egyéni vállalkozó)
Székhely: 8412 Veszprém, Szőlőhegy u. 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 4676972
Cégjegyzékszám:
Adószám: 63115312-2-39
Honlapjának elérhetősége: www.balend.hu
Vállalkozás közismert neve:
balend.hu (Balogh Endre Zsolt egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A balend.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat székhelyének postai címéről, nyilvántartásba vevő szervről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, termékek egységáráról, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről,illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.26. - 2022.08.26.
Határozat száma:
VE-09/01/00293-6/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1997. évi CLV. tv. 14. § (1) és (5) bek. 2001. évi CVIII. tv. 4. § b), és d), 5. § (2) bek. a-d) 45/2014. Kr. 11. § (1) bek e) h) i) m) w) pont, 11. § (5) bek. 15. § (2) 2008. évi XLVII. tv. (Fttv.) 3. § (1),(5) bek, 6. § (1) bek, i), 7. § (1) bek. 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont