szallodabutorok.hu ("ANTIK" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A szallodabutorok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyiltvántatásba vevő szervről, a végjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, lehetséges nyelveiről, a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítás pontos feltételeiről, a szállítási határidőről, a szállítás kötségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról és az elállási jog részleteiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szallodabutorok.hu ("ANTIK" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3000 Hatvan, Tóth Árpád utca 1/A.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11263933-2-10
Adószám: 11263933-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.szallodabutorok.hu
Vállalkozás közismert neve:
szallodabutorok.hu ("ANTIK" KFT.)
Ügy tárgya:
A szallodabutorok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyiltvántatásba vevő szervről, a végjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, lehetséges nyelveiről, a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítás pontos feltételeiről, a szállítási határidőről, a szállítás kötségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról és az elállási jog részleteiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.31. - 2022.08.31.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00091-4/2020. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), j), l), m), v) és w) pontjai, a 15. § (1) bekezdése, az Ektv. 4. § c), h) pontjai, az 5. § (1) bekezdése, az 5. § (2) bekezdés a)-d) pontjai, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont