tokbolt.hu (Emobi Online Korlátolt Felelősségű Társaság): A tokbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a jótállásról és az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tokbolt.hu (Emobi Online Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 11. tt 10.
Telefonszám: +36303914217
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-032858
Adószám: 23842672-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.tokbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
tokbolt.hu (Emobi Online Kft.)
Ügy tárgya:
A tokbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a jótállásról és az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.31. - 2022.08.31.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00202-4/2020. (Heves Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); 45/2014. (II.26.) Korm. r. 11. § (1) h), i), n), v), w); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2); Fttv. 3. § (1); 6. § (1) h), i); 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont