charmoni.hu (AKKCCIÓ-SZOLNOK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A charmoni.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vavő szervről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott a szavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: charmoni.hu (AKKCCIÓ-SZOLNOK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5000 Szolnok, Pozsonyi u. 71.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-007120
Adószám: 12957710-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.charmoni.hu
Vállalkozás közismert neve:
charmoni.hu (AKKCCIÓ-SZOLNOK KFT.)
Ügy tárgya:
A charmoni.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vavő szervről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, hiányos és megtévesztő tájékoztatást adott a szavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.31. - 2022.08.31.
Határozat száma:
JN-07/37/00177-6/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (3) bekezdés g) pont; Ektv. 4. §; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), h), i), m) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont