hullamfodraszcikk.hu (ARCON-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A hullamfodraszcikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés iktatásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termék leírásáról, az egségárakról, a szállítási határidőről, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hullamfodraszcikk.hu (ARCON-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5000 Szolnok, Magyar utca 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-003419
Adószám: 11341765-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.hullamfodraszcikk.hu
Vállalkozás közismert neve:
hullamfodraszcikk.hu (ARCON-X KFT.)
Ügy tárgya:
A hullamfodraszcikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés iktatásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termék leírásáról, az egségárakról, a szállítási határidőről, a szállítási költségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.31. - 2022.08.31.
Határozat száma:
JN/53/00054-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés g) pont és 14. § (1), (6) bekezdés; Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), j), k), l), m), n), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. 3. § (1), (2), (3) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont