coolstore.hu (ZsZs System Korlátolt Felelősségű Társaság): A coolstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az egságárakról, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: coolstore.hu (ZsZs System Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 35.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-010642
Adószám: 26733308-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.coolstore.hu
Vállalkozás közismert neve:
coolstore.hu (ZsZs System Kft.)
Ügy tárgya:
A coolstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az egságárakról, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.08.31. - 2022.08.31.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00756-9/2019. (Nórgád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § m), i), w) pont, Fttv. 3. § (1), (3) bekezdés; 6. § (1) bekezdés ba) alponja, i) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdés; 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3), (4) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont