centerhorgaszbolt.hu (Benus Attila Norbert egyéni vállalkozó): A centerhorgaszbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a kiszállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: centerhorgaszbolt.hu (Benus Attila Norbert egyéni vállalkozó)
Székhely: 5100 Jászberény, Szabadság út 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 61425513-2-36
Honlapjának elérhetősége: www.centerhorgaszbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
centerhorgaszbolt.hu (Benus Attila Norbert egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A centerhorgaszbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a kiszállítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.01. - 2022.09.01.
Határozat száma:
JN-07/37/00110-3/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h), v), w) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. Rend. 11.§ (1) bekezdés h) pont, 15.§ (2) bekezdése; 524/2013 EU-rend. 14. cikk (2) bekezdés; Fttv. 6.§ (1) b) pont be) alpont, 7.§ 1) bekezdés a) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont