bogracsozo.hu (Berecz Pál egyéni vállalkozó): A bogracsozo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, e-mail címéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bogracsozo.hu (Berecz Pál egyéni vállalkozó)
Székhely: 5123 Jászárokszállás, Szechenyi út 128.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 24248486
Cégjegyzékszám:
Adószám: 48137645236
Honlapjának elérhetősége: www.bogracsozo.hu
Vállalkozás közismert neve:
bogracsozo.hu (Berecz Pál egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A bogracsozo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, e-mail címéről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.01. - 2022.09.01.
Határozat száma:
JN/53/00040-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés g) pont és 14. § (1), (3), (6) bekezdés; Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i), l), m), v), w) pont; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont